Toimitusehdot

www.oliivioljy.fi on Ameno Oy:n ylläpitämä markkinapaikka, jossa tuotteiden myyjänä on Ameno Oy. Seuraavia ehtoja sovelletaan Ameno Oy:n ja sen asiakkaiden välillä tapahtuvassa kaupassa.

Yleiset sopimusehdot

1. Ameno Oy myy tuotteita ja palveluita täysi-ikäisille yksityishenkilöille (jäljempänä kuluttaja).

2. Hyödykkeitä myydään yrityksille ja organisaatioille, jotka hankkivat kauppatavaran ammatilliseen käyttöön.

3. Ameno Oy on sitoutunut noudattamaan Suomen Suoramarkkinointiliitto ry:n (SSML) Reilun Pelin Sääntöjä ja Sähköisen Kaupankäynnin Sääntöjä sekä kuluttajakaupasta säädettyjä lakeja.

4. Ameno Oy pidättää oikeuden muuttaa näitä sopimusehtoja yksipuolisella päätöksellä ilman ennakkoilmoitusta. Sopimusehdot ovat voimassa sellaisena kuin ne olivat tilausta tehtäessä. Uusiin tilauksiin sovelletaan aina kulloinkin voimassa olevia sopimusehtoja, jotka ilmenevät www.oliivioljy.fi   kotisivuilla kohdassa toimitusehdot.

5. Ameno  Oy:n yhteystiedot löytyvät täydellisinä osoitteesta www.ameno.fi / yritys.

6. Ameno Oy:n ylläpitämä asiakasrekisteri on luottamuksellinen. Tietoja ei luovuteta eteenpäin muille kuin tässä sopimuksessa mainituille osapuolille.

7. Sitova kauppasopimus astuu voimaan tilauksen kirjauduttua Ameno Oy:n järjestelmään. Ameno Oy:n vastuu tuotteen huonosta saatavuudesta, viranomais- tai maahantuontirajoituksista rajoittuu aina kaupan perumiseen, ja kauppahinnan mahdolliseen palauttamiseen.

8. Kuluttajakauppasuhteessa noudatetaan voimassa olevia Suomen ja Euroopan Unionin määrittelemiä kuluttajakauppaan ja etämyyntiin liittyviä lakeja.

9. Asiakaan on reklamoidessa tavaran virheestä tai palauttaessaan tuotteen on esitettävä ostotodistus, kuitti tai muutoin todistettavasti osoitettava, että kyseinen tuote on ostettu Ameno Oy:stä asiakkaan esittämänä ajankohtana. Ameno Oy pidättää oikeuden periä kuitin etsinnän aiheuttamat kustannukset ostajalta.

Hinnat ja tuotteet

1. Hinnaston hinnat sisältävät arvonlisäveron, mutta eivät kuljetusta.

2. Ameno Oy:n toimitustavoista löydät lisää tietoa osoitteesta http://www.oliivioljy.fi/toimitusehdot  Toimituskulut vaihtelevat toimitustapojen mukaan ja ovat nähtävissä tilausta tehtäessä.

3. Tuotteen hinnan noustessa ennen lähetyksen käsittelyä www.oliivioljy.fi :ssä tilatut tuotteet toimitetaan alkuperäisellä hinnalla. Jos tilaukseen tehdään muutoksia, määräytyy tuotteen hinta muutoshetken hinnan mukaisesti.

4. Jos hinnastossa on selviä hintavirheitä, tuotetta ei myydä selvästi alempaan hintaan, jos voidaan olettaa asiakkaan ymmärtäneen virheen olemassaolo.

Tilaaminen ja tilauksen peruminen

1. Asiakas on velvoitettu luovuttamaan tilausta tehdessään täydelliset yhteystietonsa, jotka sisältävät kuluttaja-asiakkaalta vähintään nimen, osoitteen ja puhelinnumeron tai sähköpostiosoitteen.

2. Verkkosivuilla ilmoitetut toimitusaika-arviot on laadittu valmistajien antamien tietojen perusteella. Ameno Oy pidättää oikeuden toimitusaika-arvioiden muutoksiin ilman ennakkovaroitusta.

3. Jos kaupan kohteena on erityisesti ostajan toivomuksesta valmistettu, tilattu tai muokattu hyödyke, peruutuksen yhteydessä tilauksesta mahdollisesti aiheutuneet kustannukset peritään kokonaisuudessaan ostajalta.

4. Jos tuotteen saatavuus on huono, tai toimitus viivästyy Ameno Oy:stä riippumattomista syistä, kuluttaja voi vaihtoehtoisesti hyväksyä joko viivästyneen tuotteen jälkitoimituksen tai tilauksen perumisen. Jälkitoimituksen postikulut veloitetaan normaalisti. Tilauksessa olevia tuotteita varataan enintään 14 päivää, minkä jälkeen tilaus perutaan ellei asiakas ole suostunut jälkitoimitukseen Ameno Oy:n ehtojen mukaisesti.

Toimitus ja maksaminen

1. Tilaukset lähetetään kuljetukseen keskimäärin 2-5 työpäivän käsittelyajalla. Kuljetusaika on yleensä 1-2 arkipäivää. Edellä sanottu koskee tilauksia, joissa tilatut tuotteet ovat Ameno Oy:n varastossa ja joiden maksutapa on hyväksytty.

2. Ajankohtainen lista maksutavoista löytyy linkistä www.oliivioljy.fi.

Palautusoikeus ja palauttaminen

1. Tuotteelle ei myönnetä palautusoikeutta, jos se on erityisesti ostajan toivomuksesta valmistettu, tilattu tai muokattu tuote.

2. Asiakaspalautukset toimitetaan aina postin ilmaisella asiakaspalautuksella. Toimitusmuotona on käytettävä pakettia, joille on olemassa lähetysseuranta.

3. Ameno  Oy:n ilmainen asiakaspalautus on voimassa vain Suomessa. Asiakkaan tulee maksaa kaikki ulkomailta lähetettyjen palautuksien ja huoltotoimitusten kustannukset. Asiakkaan tulee ottaa yhteyttä Ameno Oy:n ennen palautuksia/huoltotoimituksia.

4. Asiakas on velvollinen säilyttämään palautusasiakirjoista tarvittavat kopiot. Postin asiakaspalautuksesta saatava pakettilähetysseurantatunnus on ainoa keino lähettämisen todistamiseksi.

5. Palautuksen mukaan tulee toimittaa täydellisenä täytetty Ameno Oy:n palautuslomake.

6. Tuotteet tulee pakata huolellisesti, jotta tuotteet eivät vahingoitu kuljetuksessa. Palautukseen tulee aina sisältyä alkuperäinen pakkaus.

7. Ameno Oy ei ole vastuussa huolimattomasti ja sopimusehtojen vastaisesti pakattujen palautusten vahingoittumisesta. Asiakkaan puolelta tulleesta virheestä aiheutuneet kustannukset peritään asiakkaalta.

8. Ameno Oy pidättää oikeuden periä kustannukset asiakkaalta, jos asiakaspalautus on tehty aiheetta tai sopimusehtojen vastaisesti. Asiakkaalta peritään Ameno Oy:n käsittely- ja postituskulut.

Takuu ja huolto

1. Ameno Oy pidättää oikeuden todentaa tuotteissa ilmoitetut virheet. Tähän on varattava aina vähintään 5 arkipäivää.

2. Ameno Oy ohjaa asiakkaansa ottamaan suoraan yhteyden valmistajaan tai tämän valtuuttamaan huoltoliikkeeseen, jos tästä voidaan katsoa olevan etua asiakkaalle. Toimittaessaan tuotteen Ameno Oy:n kautta korjattavaksi huoltoaika on logistiikkaan kuluvan ajan verran pidempi.

3. Ameno Oy ei ole vastuussa ostajan toimista aiheutuneista vahingoista. Oikeus tuotteessa olevan vian luonteen ja laadun tarkastamiseen säilyy Ameno Oy:llä myös kaupan perumisen yhteydessä.

4. Ameno Oy pidättää oikeuden periä aiheettoman takuuhuollon kulut asiakkaalta. Aiheettoman huollon kuluina peritään mahdolliset huoltoyhtiön kulut, Ameno Oy:n käsittelykulut ja logistiset kustannukset.

Reklamaatio

1. Ameno Oy käsittelee ainoastaan kirjallisen reklamaation, joka voidaan toimittaa joko sähköpostilla tai kirjeenä Helgingin toimipisteeseen.

2. Kuluttajaneuvonta ja kuluttajariitalautakunta tarjoaa veloituksetta apua erimielisyyksien ratkaisemiseen, joten Ameno Oy ei korvaa asiakkaan asiamieskuluja.
 

·  Olio di Oliva – nro:1 sito in Finlandia – siellä se öljy on !